TIN MAXIMUM
360
triệu
Địa chỉ: Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
450
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
60
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
190
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
500
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
230
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
45
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
190
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
138
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
180
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
55
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
160
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
120
triệu
Địa chỉ: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
350
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
130
triệu
Địa chỉ: Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
260
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
280
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
350
triệu
Địa chỉ: Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
380
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
200
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh