TIN MAXIMUM
150
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
290
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
380
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
650
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
400
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
450
triệu
Địa chỉ: Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
170
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
410
triệu
Địa chỉ: Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
200
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
120
triệu
Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
350
triệu
Địa chỉ: Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
420
triệu
Địa chỉ: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
130
triệu
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
850
triệu
Địa chỉ: Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh