TIN MAXIMUM
650
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
700
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
185
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
190
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
50
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
220
triệu
Địa chỉ: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
75
triệu
Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
120
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
200
triệu
Địa chỉ: Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
90
triệu
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
399
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
25
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
200
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
390
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
500
triệu
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
500
triệu
Địa chỉ: Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
850
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
135
triệu
Địa chỉ: Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội