TIN MAXIMUM
250
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
300
triệu
Địa chỉ: Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
188
triệu
Địa chỉ: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
170
triệu
Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
150
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
2
tỷ
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
3
tỷ
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
90
triệu
Địa chỉ: Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
350
triệu
Địa chỉ: Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
35
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
180
triệu
Địa chỉ: Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
790
triệu
Địa chỉ: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
360
triệu
Địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
100
triệu
Địa chỉ: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
350
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
120
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
350
triệu
Địa chỉ: Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
220
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
350
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
200
triệu
Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
180
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
420
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
150
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
330
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
550
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
180
triệu
Địa chỉ: Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
93
triệu
Địa chỉ: Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
450
triệu
Địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
126
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
200
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
220
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
110
triệu
Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
450
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
85
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
1,2
tỷ
Địa chỉ: Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu