TIN MAXIMUM
160
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
230
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
45
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
190
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
138
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
120
triệu
Địa chỉ: Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
350
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
130
triệu
Địa chỉ: Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
260
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
280
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
thỏa thuận
Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
380
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
37
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
200
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
260
triệu
Địa chỉ: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
180
triệu
Địa chỉ: Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
120
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
220
triệu
Địa chỉ: Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
350
triệu
Địa chỉ: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
90
triệu
Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
45
triệu
Địa chỉ: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
160
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
450
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh