TIN MAXIMUM
270
triệu
Địa chỉ: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
550
triệu
Địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
55
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
200
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
300
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
320
triệu
Địa chỉ: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
280
triệu
Địa chỉ: Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
70
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
600
triệu
Địa chỉ: Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
400
triệu
Địa chỉ: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
4
tỷ
Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
610
triệu
Địa chỉ: Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
85
triệu
Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
250
triệu
Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
950
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
250
triệu
Địa chỉ: Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
288
triệu
Địa chỉ: Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh